Wat kunnen we voor u betekenen

Onze gespecialiseerde en ervaren mensen zijn breed inzetbaar, van 2D tekeningen tot complexe 3D BIM-modellen. Van het maken van tekeningen van de bestaande toestand tot sloop- en nieuwbouwtekeningen. Van plattegronden, gevels, doorsneden, kozijntekeningen, plafondtekeningen tot details en bestekken.

 

 

BIM-model

Door middel van BIM (Building Information Modeling) bouwen we een gebouw/woning virtueel, waarbij van alle disciplines in de bouwkolom – architect, constructeur, installateur en eventueel leveranciers – de informatie wordt samengevoegd in één model. De modellen worden gemaakt in Revit (Autodesk) en werken daarbij volgens standaard afspraken (BIM protocol, ILS-NL). De informatie kunnen aangeleverd worden als 3D model (rvt of ifc) en in 2D informatie (dwg of pdf). Er worden clash-controles uitgevoerd op de eigen modellen, maar kunnen ook op het totale BIM model worden uitgevoerd. We zijn in staat het complete BIM management op ons te nemen.

 

Technische tekeningen

Met de informatie uit het ontwerp worden plattegronden, gevels, doorsneden, plafond-, kozijn- en detailtekeningen gemaakt voorzien van de benodigde informatie en maatvoering ten behoeve van de uitvoering. Informatie in de tekeningen/modellen wordt verwerkt conform de standaard afspraken (2D: GB Cad-afsprakenstelsel CAS versie 2.0, 3.0 of 4.0 / 3D: ILS-NL) en aangeleverd in dwg, dxf, dwf of pdf-formaat.

 

Visualisaties

Rechtstreeks vanuit een 3D model wordt een virtueel realistisch beeld gemaakt. Maar ook met veel minder informatie, in een vroegtijdig stadium of uit 2D-informatie worden visualisaties gemaakt.

 

Specifieke stukken

Verkooptekeningen en tekeningen ten behoeve van een gebruiksvergunning zijn specifieke stukken welke de basis zijn voor belangrijke mijlpalen: tekenen van verkoopcontracten en toestemming voor het veilig gebruiken van een gebouw. Wij zorgen voor de juiste informatie op de diverse stukken.

 

Bestekken en technische omschrijvingen

Bestekken, volledig tekstuele beschrijving van de bouwwerkzaamheden, bouwonderdelen en materialen inclusief de uitvoeringsvoorwaarden, worden volgens de Stabu-systematiek opgesteld. Is een uitvoerige omschrijving met voorwaarden niet nodig, dan kan een Technische Omschrijving, eventueel ingedeeld volgens de Stabu-stystematiek, voldoende zijn om de uitgangspunten van het werk te beschrijven.

Maak een afspraak

U kunt hieronder een afspraak maken met een van onze specialisten, zodat we gezamenlijk kunnen kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Of belt u rechtstreeks met Fred Berg
(+31 6 483 311 82).

BIM bouwkunde

Meelfabriekplein 2a, 2312 LK Leiden
Nederland