Wat kunnen we voor u betekenen?

Een greep uit de mogelijkheden:
Voor particulieren

met verbouw-, uitbreidings- of nieuwbouwplannen
• een eerste vergunningscheck (gratis);
• het verzorgen van de bouwkundige uitwerking van uw ideeën (bij verbouw-/uitbreidingsplannen) of uw (schets)ontwerp (bij nieuwbouw) op basis waarvan:
• de aanvraag omgevingsvergunning kan worden gedaan
• een aannemer kan worden geselecteerd
• het maken van uitvoeringstekeningen waarmee de aannemer aan de slag kan om uw plannen te realiseren
• honorarium (teken)werk: nader overeen te komen, voor een (concurrerende) vaste prijs per fase of op regiebasis.

Voor bouwprofessionals
(architecten, aannemers, ontwikkelaars, woningcorporaties, bouwmanagementbureaus en overheden)
met restauratie- of nieuwbouwplannen, klein- of grootschalig, woningbouw, utiliteitsbouw, of gemengd programma
• het verzorgen van de bouwkundige uitwerking van het door u aan te leveren ontwerp (niveau schetsontwerp / voorlopig ontwerp) en/of
• het verzorgen van een technische werkomschrijving of een gedetailleerd Stabu-bestek,
op basis waarvan:
• de aanvraag omgevingsvergunning kan worden gedaan
• een aannemer kan worden geselecteerd en de bouwkosten kunnen worden berekend
• het maken van verkoop/verhuurtekeningen
• het maken van bouwvoorbereidings- en/of uitvoeringstekeningen waarmee de aannemer de restauratie- of nieuwbouwplannen kan realiseren
• tekenwijze: functioneel en afgestemd op uw wensen; in Revit, 2D (traditioneel) of 3D (virtueel 3D BIM-model)
• omvang (teken)werk: volgens afspraak (per fase af te stemmen)
• honorarium (teken)werk: nader overeen te komen, voor een (concurrerende) vaste prijs per onderdeel of fase of op regiebasis.
Geïnteresseerd?
Neem contact met ons om uw specifieke wensen en de mogelijkheden die hiervoor zijn door te nemen.

BIM-model

Door middel van BIM (Building Information Modeling) bouwen we een gebouw/woning virtueel, waarbij van alle disciplines in de bouwkolom – architect, constructeur, installateur en eventueel leveranciers – de informatie wordt samengevoegd in één model. De modellen worden gemaakt in Revit (Autodesk) en werken daarbij volgens standaard afspraken (BIM protocol, ILS-NL). De informatie kunnen aangeleverd worden als 3D model (rvt of ifc) en in 2D informatie (dwg of pdf). Er worden clash-controles uitgevoerd op de eigen modellen, maar kunnen ook op het totale BIM model worden uitgevoerd. We zijn in staat het complete BIM management op ons te nemen.

 

Technische tekeningen

Met de informatie uit het ontwerp worden plattegronden, gevels, doorsneden, plafond-, kozijn- en detailtekeningen gemaakt voorzien van de benodigde informatie en maatvoering ten behoeve van de uitvoering. Informatie in de tekeningen/modellen wordt verwerkt conform de standaard afspraken (2D: GB Cad-afsprakenstelsel CAS versie 2.0, 3.0 of 4.0 / 3D: ILS-NL) en aangeleverd in dwg, dxf, dwf of pdf-formaat.

 

Visualisaties

Rechtstreeks vanuit een 3D model wordt een virtueel realistisch beeld gemaakt. Maar ook met veel minder informatie, in een vroegtijdig stadium of uit 2D-informatie worden visualisaties gemaakt.

 

Specifieke stukken

Verkooptekeningen en tekeningen ten behoeve van een gebruiksvergunning zijn specifieke stukken welke de basis zijn voor belangrijke mijlpalen: tekenen van verkoopcontracten en toestemming voor het veilig gebruiken van een gebouw. Wij zorgen voor de juiste informatie op de diverse stukken.

 

Bestekken en technische omschrijvingen

Bestekken, volledig tekstuele beschrijving van de bouwwerkzaamheden, bouwonderdelen en materialen inclusief de uitvoeringsvoorwaarden, worden volgens de Stabu-systematiek opgesteld. Is een uitvoerige omschrijving met voorwaarden niet nodig, dan kan een Technische Omschrijving, eventueel ingedeeld volgens de Stabu-stystematiek, voldoende zijn om de uitgangspunten van het werk te beschrijven.

Maak een afspraak

U kunt hieronder een afspraak maken met een van onze specialisten, zodat we gezamenlijk kunnen kijken wat wij voor u kunnen betekenen. Of belt u rechtstreeks met Fred Berg
(+31 6 483 311 82).

BIM bouwkunde

Meelfabriekplein 2a, 2312 LK Leiden
Nederland