BIM-modellen

BIM-modellen

Al het tekenwerk wordt standaard in Revit – als 3D model -opgezet. Afhankelijk van de vraag werken we een project zelfstandig of in teamverband met de overige adviseurs uit. Tekeningen worden in dwg- of pdf-formaat (2D) aangeleverd of als geheel digitaal 3D-model verstrekt. De 3D modellen worden gemodelleerd volgens ILS – Informatie Leverings-Specificatie – met eenduidige afspraken over opbouw van het model en het benoemen van componenten. Indien alle bij de planontwikkeling betrokken partijen – architect, constructeur, installateur en overige adviseurs, hun informatie in hetzelfde 3D model samenvoegen ontstaat een compleet, integraal 3D BIM-model. Dit model geeft inzicht in de informatie en samenhang van de verschillende disciplines en maakt zichtbaar waar fouten (clashes) ontstaan. Met deze werkwijze kunnen deze nog voor de daadwerkelijke bouw worden opgelost.

Samen zoeken naar de optimalisatie van uw project?