Welkom bouwprofessionals

Wat kan BIM Bouwkunde voor u als bouwprofessional betekenen?

BIM bouwkunde biedt ondersteuning aan bouwprofessionals die behoefte hebben aan (teken)capaciteit. Dit zijn veelal architecten, aannemers, ontwikkelaars, woningcorporaties, bouwmanagementbureaus en overheden met restauratie- of nieuwbouwplannen, klein- of grootschalig, woningbouw, utiliteitsbouw of gemengde programma’s.

We zijn inzetbaar vanaf de fase definitief ontwerp: u levert het ontwerp aan – niveau schetsontwerp of voorlopig ontwerp – wij werken het vervolgens uit. Onze inzet wordt geheel afgestemd op uw wensen; voor één of meerdere fases van een project, voor standaard bouwkundig tekenwerk en/of specifiek (teken)werk, in 2D of 3D (BIM)model.
Voor onze diensten maken we graag een vrijblijvende – concurrerende – offerte, dit kan op basis van een vaste prijs per onderdeel of fase of op regiebasis.

Wij bieden:

  • bouwkundig tekenwerk;
  • 3D BIM-modellen;
  • aanvraag omgevingsvergunning
  • technische omschrijving of Stabu-bestek
  • specifieke tekeningen
  • bouwbegeleiding
  • Digital Twin

Bouwkundig tekenwerk

BIM bouwkunde verzorgt tekenwerk in alle fases van het bouwproces volgend op de fase schetsontwerp/voorlopig ontwerp: definitief ontwerp (DO), technisch ontwerp (TO) en/of uitvoeringsgereed ontwerp (UO). Indien gewenst kunnen fases gecombineerd worden uitgevoerd.
Tekeningen worden standaard in Revit – als 3D model – opgezet, indien gewenst in Autocad. Per fase worden tekeningen digitaal in dwg- of pdf-formaat aangeleverd en eventueel als hardcopy. Het is ook mogelijk een geheel digitaal 3D-model te verstrekken als REvit- of IFC-bestand.

3D BIM-modellen

Naast traditioneel bouwkundig tekenwerk maken we eveneens 3D BIM-modellen. Alle betrokken partijen, architect, constructeur, installateur en overige adviseurs kunnen hun informatie in dit model samenvoegen, zodat een compleet 3D BIM-model (Building Information Model) ontstaat. Het 3D BIM-model verschaft informatie over de samenhang van de input van de diverse partijen en maakt zichtbaar waar fouten (clashes) ontstaan. Deze worden nog voor de daadwerkelijke bouw opgelost, zodat eventuele faalkosten zoveel mogelijk worden voorkomen. Het modelleren doen we op basis van ILS (informatie-leverings-specificatie), met eenduidige afspraken over de opbouw van het model en het benoemen van componenten.

Aanvraag omgevingsvergunning

We verzorgen alle voor de aanvraag omgevingsvergunning benodigde bouwkundige stukken, inclusief daglichtberekeningen, berekeningen van vloeroppervlakten en inhouden, eventueel benodigde slooptekeningen en dienen de aanvraag desgewenst in bij de gemeente. Daarnaast kunnen we andere partijen ondersteunen bij het aanleveren van specifieke stukken zoals ventilatie-berekeningen, BENG-berekeningen (Bijna Energie Neutraal Gebouw), constructieve gegevens, geluid en akoestiek en brandveiligheid.

Technische omschrijving of Stabu-bestek

Om het ontwerp ook tekstueel goed vast te leggen wordt een document geleverd waarin alle procedures, omvang van het werk en de te stellen eisen aan de bouwelementen worden omschreven. Voor kleinere en minder complexe werken kan worden volstaan met een Technische Omschrijving, een minder formeel document dan een bestek, maar waarin veelal wel dezelfde Stabu-hoofdstukken worden gehanteerd.
Voor grotere en meer complexe projecten wordt een Bestek gemaakt op basis van de Stabu-systematiek. Een formeel document dat bestaat uit een algemeen hoofdstuk met projectgegevens, een hoofdstuk met administratieve bepalingen en een hoofdstuk met technische bepalingen en werkbeschrijvingen. Er wordt gebruik gemaakt van Kubus Spexx als bestekkenprogramma.

Specifieke tekeningen

Naast standaard tekenwerk en 3D BIM-modellen verzorgen we eveneens specifieke (teken)informatie zoals:
– slooptekeningen
– verkoop- / verhuurtekeningen
– kopers-optietekeningen
– inrichtingstekeningen
– tekeningen voorzien van installaties (bijv. elektratekeningen)
– tekeningen ten behoeve van gebruiksvergunning
– tekeningen van bestaande woningen / gebouwen in 3D eventueel met behulp van pointclouds

Digital Twin

Van bestaand vastgoed maken we een digitale kopie, ‘een Digital Twin’, een belangrijke stap voor het beheren van gebouwen. In de ‘Digital Twin’ wordt de huidige situatie van het vastgoed vastgelegd. Dit gebeurt op basis van bestaande tekeningen, indien voorhanden, en een inventarisatie ter plekke, eventueel met behulp van point-clouds. Mutaties in indelingen kunnen zo eenvoudig worden vastgelegd. Daarnaast is het mogelijk onderhoudsschema’s aan de digitale kopie te koppelen, zodat helder is wanneer onderhoud moet worden gepleegd, wanneer dakbedekking aan vervanging toe is en wanneer installaties moeten worden onderhouden en vervangen.

Samen zoeken naar de optimalisatie van uw project?