Bestekken en technische omschrijvingen

Bestekken en technische omschrijvingen

Als aanvulling op het tekenwerk kan het ontwerp eveneens tekstueel worden vastgelegd. In een document worden alle procedures, omvang van het werk en de te stellen eisen aan de bouwelementen omschreven. Voor kleinere en minder complexe werken kan worden volstaan met een Technische Omschrijving, een minder formeel document dan een bestek, maar waarin veelal wel dezelfde Stabu-hoofdstukken worden gehanteerd.
Voor grotere en meer complexe projecten wordt een Bestek gemaakt op basis van de Stabu-systematiek. Een formeel document dat bestaat uit een algemeen hoofdstuk met projectgegevens, een hoofdstuk met administratieve bepalingen en een hoofdstuk met technische bepalingen en werkbeschrijvingen. Binnen BIM bouwkunde wordt hiervoor gebruik gemaakt van Kubus Spexx als bestekkenprogramma.

Samen zoeken naar de optimalisatie van uw project?