Technische tekeningen

Technische tekeningen

We verzorgen het bouwkundig tekenwerk van de fases definitief ontwerp (DO), technisch ontwerp (TO) en/of uitvoeringsgereed ontwerp (UO). Hoe verder in het proces, hoe gedetailleerder de tekeningen. Indien mogelijk kunnen fases gecombineerd worden uitgevoerd.
De tekeningen van het DO / TO zijn geschikt voor de aanvraag omgevingsvergunning en kunnen tevens worden gebruikt voor de prijsvorming van de aannemer. Indien gewenst verzorgt BIM bouwkunde de gehele aanvraag omgevingsvergunning, inclusief de hiervoor benodigde extra documenten, zoals daglichtberekeningen, berekeningen van vloeroppervlakten en inhouden, In het UO wordt het project verder op uitvoeringsniveau uitgewerkt. Op basis van deze tekeningen zal de aannemer het werk realiseren.
Onze inzet wordt geheel op uw wensen afgestemd. Zodra afspraken zijn gemaakt over uitgangspunten, doelstelling, fasering, omvang, planning en kosten van de werkzaamheden gaan we aan de slag en zorgen we ervoor dat uw project goed en zorgvuldig wordt uitgewerkt.

Samen zoeken naar de optimalisatie van uw project?