Welkom particulier

Wat kan BIM Bouwkunde
voor u als particulier betekenen?

Onderstaand vindt u een overzicht van fases en werkzaamheden in het bouwproces waarvoor u ons kunt inschakelen. Onze inzet wordt geheel afgestemd op uw wensen, we maken hiervoor graag een vrijblijvende offerte, voor een vaste prijs tot einde werk of op regiebasis.

Wij bieden:

  • Een eerste vergunningscheck
  • Een definitief ontwerp geschikt voor een aanvraag
    omgevingsvergunning (indien nodig) en een aannemersselectie
  • Een omgevingsvergunning
  • Een aannemer
  • Aanvullend tekenwerk
  • Bouwbegeleiding

Eerste vergunningscheck

Een controle of een bouwvergunning is vereist (gratis eerste consult BIM bouwkunde van ca. 30 minuten).

Definitief ontwerp

Uw ideeën of (schets)ontwerp werken we uit tot een definitief ontwerp (DO). De DO-tekeningen zijn geschikt voor een aanvraag omgevingsvergunning en kunnen tevens worden gebruikt voor de prijsvorming van aannemers. Op basis van het definitief ontwerp kunnen we, indien gewenst, een bouwkostenraming opstellen, zodat u inzicht krijgt in de bouwkosten van uw bouwplan.

Aanvraag omgevingsvergunning

Na akkoord op het definitief ontwerp kunnen we deze tekeningen als bouwaanvraagdocumenten indienen bij de gemeente voor het verkrijgen van een bouwvergunning.

Aanemersselectie

Op basis van het DO, eventueel aangevuld met een technische omschrijving, organiseren we een aanbesteding onder één of meerdere aannemers. In de technische omschrijving worden omvang en kwaliteit van de werkzaamheden omschreven. We beoordelen de prijzen van de aannemers, bespreken de resultaten met u en verzorgen de gunning/overeenkomst met de aannemer.

Aanvullend tekenwerk

De DO-tekeningen worden verder uitgedetailleerd op uitvoeringsniveau, waarmee de aannemer aan de slag kan om het project te realiseren.

Bouwbegeleiding

Voor bouwbegeleiding, het controleren van de voortgang en kwaliteit van de bouwwerkzaamheden, kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt.

Samen zoeken naar de optimalisatie van uw project?